„Kupując - pomagasz” jest jedną z największych w Polsce akcji charytatywnych na rzecz psów i kotów, organizowanych corocznie przez Pedigree® i Whiskas® z okazji Światowego Dnia Zwierząt.

Naszym celem jest nakarmienie maksymalnej liczby zwierząt przebywających w polskich schroniskach, oraz edukacja miłośników i właścicieli zwierząt domowych w zakresie odpowiedzialnej opieki i adopcji.

Przyłącz się do akcji i przekaż razem z nami posiłki dla schronisk.

*Lista produktów biorących udział w akcji dostępna w regulaminie.

Zakończyliśmy głosowanie. Lista schronisk jakim przekażemy posiłki i w ramach akcji Kupując pomagasz:

KARMA SUCHA
PUSZKI
SASZETKI
KARMA SUCHA
PUSZKI
SASZETKI

REGULAMIN AKCJI „KUPUJĄC - POMAGASZ”

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „Kupując - pomagasz” (dalej zwanej „Akcją”).

1.2. Organizatorem Akcji jest: Loyalty Point Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-235), przy ulicy Równoległej 4a, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 491369, dalej zwana „Organizatorem”.

1.3. Sponsorem Akcji jest Mars Polska sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, Kożuszki-Parcel 42, 96-500 Sochaczew, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 16627.

1.4. Celem Akcji jest doraźna pomoc psom i kotom przebywającym w schroniskach dla zwierząt, a także kształtowanie wiedzy i odpowiedzialności konsumentów w zakresie losu zwierząt przebywających w schroniskach dla zwierząt.

1.5. Akcja prowadzona jest od 10 sierpnia 2015 r. do 31 października 2015 r. lub do wyczerpania ilości posiłków dla psów lub kotów przeznaczonych na Akcję, w zależności, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze.

1.6. Produktami objętymi Akcją są:

PEDIGREE

KARMA MOKRA

a) Puszki:

· Pedigree Junior cielęcina 400g

· Pedigree Junior kurczak 400g

· Pedigree kurczak, jagnięcina 400g

· Pedigree kurczak, marchewka 400g

· Pedigree wołowina 400g

· Pedigree wołowina 1200g

· Pedigree kurczak, jagnięcina/wołowina 4x400g 4Pack

b) Saszetki

· Pedigree Junior kurczak, ryż w galaretce 100g

· Pedigree kurczak, warzywa w sosie 100g

· Pedigree wołowina w galaretce 100g

· Pedigree wołowina, królik 100g

· Pedigree z jagnięciną w galaretce 100g

· Pedigree Junior kur, ryż/woł, ryż 4x100g

· Pedigree kurczak, warzywa, wołowina 4x100g

· Pedigree woł, królik/indyk, marchew 4x100g

· Pedigree wołowina, drób 4x100g

· Pedigree Adult 12x100g 10+2Gratis

PEDIGREE

KARMA SUCHA

· Pedigree MAŁE RASY Adt drób, warzywa 400g

· Pedigree MAŁE RASY Adt wołow, warzyw 400g

· Pedigree MAŁE RASY Junior, kurczak 400g

· Pedigree Adult drób, warzywa 500g

· Pedigree Adult wołowina, drób 500g

· Pedigree Junior ŚREDNIE RASY kurczak 500g

· Pedigree Jun Średnie Rasy kurcz, ryż 6x2kg

· Pedigree MAŁE RASY Adt drób, warzywa 2kg

· Pedigree MAŁE RASY Adt wołow, warzyw 2kg

· Pedigree MAŁE RASY Junior, kurczak 2kg

· Pedigree Adult drób, warzywa 2.4kg

· Pedigree Adult wołowina, drób 2.4kg

· Pedigree Junior ŚREDNIE RASY kurczak 7kg

· Pedigree Adult drób, warzywa 8.4kg

· Pedigree Adult wołowina, drób 8.4kg

· Pedigree DUŻE RASY wołowina 8.4kg

WHISKAS

KARMA MOKRA

a) Puszki:

· Whiskas galaretka indyk 400g

· Whiskas galaretka kaczka 400g

· Whiskas galaretka tuńczyk 400g

· Whiskas sos jagnięcina 400g

· Whiskas sos kurczak 400g

· Whiskas sos wołowina 400g

· Whiskas kurczak/kaczka 4x400g 4Pack

b) Saszetki premium:

· Whiskas Delice Łosoś Got. na parze 85g

· Whiskas Delice Opiekany Kurczak 85g

· Whiskas Gusto Mięsne Kąski kurczak 85g

· Whiskas Delice Opiekane Mięsa 4x85g

· Whiskas Delice RybaGotowNaParze4x85g

· Whiskas Delice Drób Got. w sosie 4x85g

· Whiskas Gusto Mięsne Kąski wołowina/indyk 4x85g

· Whiskas Gusto Mix Mięsne i Rybne Kąski 4x85g

c) Saszetki standard:

· Whiskas Mini kurczak 50g

· Whiskas Mini łosoś 50g

· Whiskas Mini wołowina 50g

· Whiskas cielęcina krem.sos 100g

· Whiskas jagnięcina galaretka 100g

· Whiskas Junior kurczak galaretka 100g

· Whiskas Junior wołowina sos 100g

· Whiskas kurczak galaretka 100g

· Whiskas łosoś sos 100g

· Whiskas Senior jagnię. galaretka 100g

· Whiskas wołowina sos 100g

· Whiskas Mini Drobiowe Dania 6x50g

· Whiskas Mini Mięsne Dania 6x50g

· Whiskas Mini Rybne Dania 6x50g

· Whiskas Drób. Dania galaretka 4x100g

· Whiskas Drobiowe Dania sos 4x100g

· Whiskas Junior Drob. galaretka 4x100g

· Whiskas Junior Mięsne Dania sos 4x100g

· Whiskas Mięsne Dania sos 4x100g

WHISKAS - SUCHA KARMA

· Whiskas Adult kurczak 300g

· Whiskas Adult tuńczyk 300g

· Whiskas Adult wołowina 300g

· Whiskas Junior kurczak 300g

· Whiskas Sterile kurczak 300g

· Whiskas Indoor Adult Kurczak 950g

· Whiskas Sterile Adult kurczak 950g

· Whiskas Sterile Łosoś 950g

· Whiskas Junior kurczak 1.2kg

· Whiskas Sterile kurczak 1.4kg

· Whiskas Adult kurczak 1.5kg

· Whiskas Adult tuńczyk 1.5kg

· Whiskas Adult wołowina 1.5kg

dalej zwanych „Produktami”

1.6. Sprzedaż Produktów odbywa się w placówkach handlowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.7. Beneficjentami Akcji są schroniska dla zwierząt:

· Schronisko w Nowym Dworze Mazowieckim prowadzone przez Fundację Przyjaciele Braci Mniejszych,

· Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Tomarynach obok Biesala,

· Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Psitulmnie",

· Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej,

· Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie,

· Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach (Kielce); Stowarzyszenie "Arka Nadziei"

· Schronisko na Paluchu ul. Paluch 2, 02-197 Warszawa

· Towarzystwo Opieki nad zwierzętami w Polsce - Oddział w Koninie, Gajowa 7a, 62-510 Konin

· Schronisko Viva! Prowadzone przez Fundację Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt, Korabiewice 11, 96-330 Puszcza Mariańska

· oraz 5 schroniska dla zwierząt wskazane przez użytkowników portalu społecznościowego Facebook na stronie https://www.facebook.com/PedigreePolska oraz https://www.facebook.com/whiskaspolska i wybrane największą ilością głosów przez użytkowników tego portalu w okresie od 1 września do 30 września 2015 r.

1.8. Wyniki głosowania, o jakim mowa w ust. 1.7. lit. h) powyżej będą dostępne na https://www.facebook.com/PedigreePolska i https://www.facebook.com/whiskaspolska od dnia 30 września 2015 r. do dnia zakończenia Akcji oraz na www.kupujacpomagasz.pl do 31 marca 2016 r.

  1. ZASADY AKCJI

2.1. Na podstawie art. 919 Kodeksu cywilnego Organizator zobowiązuje się przekazać 2.000.000 posiłków dla psów lub kotów na rzecz Beneficjentów za 2.000.000 sprzedanych Produktów w okresie, o jakim mowa w ust. 1.4,, z tym, że za każdy sprzedany Produkt dla psa Organizator przekaże jeden posiłek dla psa, a za każdy sprzedany Produkt dla kota Organizator przekaże jeden posiłek dla kota z zastrzeżeniem ust. 2.5. oraz 2.6.

2.2. Na jeden posiłek dla psa, o jakim mowa w ust. 2.1. składa się: 85 g. karmy suchej Pedigree o wartości 0,37 PLN brutto.

2.3. Na jeden posiłek dla kota, o jakim mowa w ust. 2.1. składa się 30 g. karmy suchej Whiskas o wartości 0,27 PLN brutto.

2.4. Posiłki zostaną przekazane Beneficjentom nie później niż do dnia 31 marca 2016 r.

2.5. Organizator przeznacza na Akcję 1.400.0000 posiłków dla psów oraz 600.000 posiłków dla kotów.

2.6. Jeżeli w czasie trwania Akcji zostanie sprzedanych mniej Produktów niż liczba posiłków dla psów lub kotów przeznaczonych przez Organizatora na Akcję, Organizator zastrzega sobie możliwość przekazania Beneficjentom wszystkich przeznaczonych posiłków dla psów lub kotów.

2.7. Posiłki dla psów lub kotów będą dzielone pomiędzy Beneficjentów z uwzględnieniem liczby zwierząt znajdujących się pod opieką każdego z Beneficjentów i w porozumieniu z każdym Beneficjentem.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1. Regulamin Akcji dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie www.kupujacpomagasz.pl.

3.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem Promocji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3.3. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest sponsorowana, koordynowana ani zarządzana przez portal społecznościowy Facebook.com, za pośrednictwem, którego można głosować na schroniska będące Beneficjentami Akcji.

Jeżeli chcesz przekazać nam swoją opinię, sugestię lub zadać pytanie dotyczące akcji „Kupując - pomagasz”, skontaktuj się za pośrednictwem infolinii:

0 801 10 63 63

lub formularza kontaktowego